Kategóriák
 • Kontaktlencse márkák
  •  
 • Kontaktlencse típusok
  •  
 • Kontaktlencse gyártók
  •  
 • Ápolószerek
  •  
 • Szemcseppek
Szállítási módok

Pick Pack Pont, 590 Ft
15 ezer Ft felett ingyenes!


PostaPont, 890 Ft
17 ezer Ft felett ingyenes!


FoxPost, 590 Ft
15 ezer Ft felett ingyenes!


Futár, 890 Ft
17 ezer Ft felett ingyenes!

Fizetési megoldás
Tanúsítvány
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Lencsém.hu weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.lencsém.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Lencsém.hu valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Lencsém.hu iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető a Lencsém.hu székhelyén.

1. Lencsém.hu etikai kódex

A Lencsém.hu semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont tagja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek, melynek Etikai Kódexét elfogadja.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. Webáruház használatának feltételei

2.1. Felelősség

2.1.1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Lencsém.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.1.2. a Lencsém.hu kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Lencsém.hu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.1.3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Lencsém.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Lencsém.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Lencsém.hu nem vállal felelősséget.

2.1.5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.1.6. Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Lencsém.hunak. Ha a Lencsém.hu jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok

2.2.1. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. a Lencsém.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.2.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Lencsém.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Lencsém.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Lencsém.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

2.2.4. a Lencsém.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.Lencsém.hu.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Lencsém.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Lencsém.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Lencsém.hu külön engedélyt ad.

2.2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Lencsém.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Lencsém.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.2.6. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Lencsém.hu a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia a Lencsém.hu részére:

 • Név,
 • Email cím,
 • Jelszó.

A regisztráció sikeréről a Lencsém.hu emailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@lencsem.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Lencsém.hu köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Lencsém.hut.
Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés lépései

Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 1. Az oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül is le tudja adni a Lencsém.hunak a rendelését.
 2. Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
 3. Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.
 4. Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Megrendelem!" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
 5. Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül.
 6. Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Tovább a pénztárhoz" gombot.
 7. Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, majd válasszon szállítási módot és címet, majd válasszon fizetési módot, és végül adja meg a kívánt számlázási címet. Ha elkészült, nyomja meg a "Megrendelem »" gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.
 8. Ha elektronikus fizetést választott, akkor a Webáruház átirányítja a választott online fizetési lehetőséget biztosító Lencsém.hu weboldalra. Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is.
 9. Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott a Lencsém.hu részére. Ekkor Ön és a Lencsém.hu között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik".
 10. Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket a Lencsém.hu ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

A 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet értelmében a Webáruházban történő kontaktlencse-rendeléssel Ön az alábbi nyilatkozatot teszi, és saját magára kötelezőnek tekinti: "Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse-viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ. A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebbõl eredõ helytelen kontaktlencse használat súlyos, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat. Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse viselõként a kontaktlencsét 6 hónapnál nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelõen rendelem meg. Az általam a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz vagy optometristához fordulok. A fentiek elmulasztásából eredõ károkért teljes felelõsséget vállalok."

  3.3. Adatbeviteli hibák javítása

  Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Lencsém.hu részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló rubrika lenyitásával és azon belül a "Törlés" feliratra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

  3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Lencsém.hu késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

  Ha Ön rendelését már elküldte a Lencsém.hu részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Lencsém.hu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

  Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Lencsém.hutól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

  E visszaigazoló email a Lencsém.hu részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Lencsém.hu és Ön között.

  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  a Lencsém.hu fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a Lencsém.hu által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. a Lencsém.hu fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki.

  3.5. Termékek vételára

  A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

  A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

  3.6. Fizetés

  A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Információk oldalon találja, amely a Lencsém.hu Általános Szerződési Feltételeinek része.

  3.7. Számla

  a Lencsém.hu a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

  3.8. Kiszállítás

  A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Információk oldalon találja, amely a Lencsém.hu Általános Szerződési Feltételeinek része.

  3.8.1. Kiszállítási határidő

  A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat., melyről minden esetben értesítjük Önt emailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.
  A termékek kiszállítási általános határideje 5-20 munkanap.

  3.8.2. Kiszállítás módja

  A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – történik a Sprinter Futárszolgálat Kft. által.

  Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. a Lencsém.hu küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon.A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 347 3000, weben: www.sprinter.hu, emailen: info@sprinter.hu.

  Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra.

  Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

  A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor a Lencsém.hu törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Lencsém.hunak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

  Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Lencsém.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Lencsém.hu felelősséget nem vállal!

  3.8.3. Átvétel

  A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket az Információk oldalon találja részletesebben, amely a Lencsém.hu Általános Szerződési Feltételeinek része.

  Pick Pack Ponton történő átvétel

  Országszerte a több mint 500 Pick Pack Pont egyikén (Inmedia, Relay újságárusok; OMV, Avanti benzinkutak; Player's Room és Sport Factory cipőboltok; Coop szupermarketek) át tudja venni a megrendelését.
  Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli Pick Pack Pontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

  PostaPonton történő átvétel

  Országszerte a több mint 2500 PostaPont egyikén (Magyar Postahivatalok és MOL benzinkutak) át tudja venni a megrendelését. Ezek a PostaPontok többségükben Postahivatalok, kisebb részben MOL benzinkutak. Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli PostaPontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

  3.9 Adatok

  • Név: Eoptika Kft.
  • Székhely és levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-953509
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 23111572-2-42
  • Email cím: info@lencsem.hu

  4. Elállási jog

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

  Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
   Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen a vásárolt termékkel és velünk,  ezért kontaktlencséinkre, kontaktlencse-ápolófolyadékainkra, szemcseppeinkre és szemüvegkereteinkre 30 (harminc) naptári napos, napszemüvegeinkre 14 (tizennégy) napos indokolás nélküli elállásra adunk lehetőséget.

  Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Lencsém.hu által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Lencsém.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
  3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

  Az ilyen termékek visszavétele a Lencsém.hutól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

   4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete

   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Lencsém.hu részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Lencsém.hu részére.

   A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   Mindkét esetben a Lencsém.hu emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár a 30. naptári napon) elküldi a Lencsém.hunak.

   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Lencsém.hu a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Lencsém.hu 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   A termék Lencsém.hu címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. a Lencsém.hunak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Lencsém.hu visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Lencsém.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. a Lencsém.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Lencsém.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Lencsém.hu, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   5. Szavatosság és jótállás

   5.1. Szavatosság

   5.1.1. Kellékszavatosság

   Ön a Lencsém.hu hibás teljesítése esetén a Lencsém.huval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

   Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
   Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Lencsém.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Lencsém.hu költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Lencsém.hu adott okot.
   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Lencsém.huval.
   Ön közvetlenül a Lencsém.huval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Lencsém.hutól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Lencsém.hu csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Lencsém.hu bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
   5.1.2. Termékszavatosság
   A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti.
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
   Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
   Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Lencsém.hu) szemben gyakorolhatja.

   A gyártó, forgalmazó (Lencsém.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak, forgalmazónak (Lencsém.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   5.2. Jótállás

   a Lencsém.hu nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.
   Szavatossági igények érvényesítése

   Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
   Név: Eoptika Kft.
   Cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41. I. emelet 2.
   Email: info@lencsem.hu

   6. Jogérvényesítési lehetőségek

   6.1. Panaszügyintézés helye

   6.1.1. Ön a termékkel vagy a Lencsém.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   Név: Eoptika Kft.
   Levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41.
   Email: info@lencsem.hu

   6.2. Panaszügyintézés módja

   6.2.1. a Lencsém.hu a termékkel vagy a Lencsém.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

   6.2.2. Szóban közölt panaszt a Lencsém.hu azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Lencsém.hu a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

   6.3. Panaszügyintézés ideje

   6.3.1. a Lencsém.hu Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 17.00 között fogadja.

   6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   6.4.1. Amennyiben a Lencsém.hu és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Lencsém.huval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
   • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

   Budapesti Békéltető Testület
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
   Telefon: 06 (1) 488 21 31
   Fax: 06 (1) 488 21 86
   Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

   Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

   7.1. a Lencsém.hu az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

   7.2. a Lencsém.hu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

   8. Tulajdonjog fenntartása

   8.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Lencsém.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Lencsém.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

   9. Egyéb rendelkezések

   9.1. a Lencsém.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

   Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. március 1.

   Utolsó módosítás: 2016. március 1.

   Jelen ÁSzF elérhető és PDF formátumban letölthető innen.
   (A PDF fájl megnyitására használható alkalmazást innen tudja letölteni.)

    

   Az Eoptika Kft. (a továbbiakban: Lencsém.hu) a lencsem.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

   Az adatok kezelésével összefüggésben a Lencsém.hu ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

   Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

   A Lencsém.hu az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

   Adatvédelmi Tájékoztató

   Adatvédelmi Tájékoztató

   1. Adatkezelés célja

   A Lencsém.hu adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

   Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

   A Lencsém.hu a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

   Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Lencsém.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

   2. Adatkezelés jogalapja

   A Lencsém.hu általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

   A Lencsém.hu a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

   Az Érintett a Honlap használatával és a megfelelő ("internetes bankkártyás fizetés") fizetési opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy a következő személyes adatait adatokat a Lencsém.hu átadja az internetes fizetés lebonyolítása céljából PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) mint adatkezelő számára: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

   3. A Lencsém.hu mint adatkezelő adatai

   • Név: Eoptika Kft.
   • Székhely és levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41.
   • Cégjegyzékszám: 01-09-953509
   • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   • Adószám: 23111572-2-42
   • Email cím: info@lencsem.hu
   • Adatkezelési nyilvántartási szám: 40893

   4. Az adatkezelés időtartama

   A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

   A nem regisztrált Érintett adatait, melyet a megrendelés során ad meg a Lencsém.hu részére, a Lencsém.hu a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül szintén törli a rendszeréből.

   A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

   Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

   5. A kezelt személyes adatok köre

   Regisztrációs adatok

   A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

   • Név,
   • Email cím,
   • Jelszó.

   Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Lencsém.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

   Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Lencsém.hu fér hozzá.

   A Lencsém.hu rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

   A Honlap html kódja a Lencsém.hu-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

   Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

   Cookie: A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Lencsém.hu Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a Lencsém.hu-tól nem kap további értesítést.

   A Lencsém.hu kétféle cookie-t használ:

   • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Lencsém.hu Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
   • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Lencsém.hu a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Lencsém.hu adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Lencsém.hu nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a Lencsém.hu fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

   A fenti információkat a Lencsém.hu a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

   A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

   • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
   • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
   • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
   • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

   A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

   6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

   Az adatokat elsődlegesen a Lencsém.hu illetve a Lencsém.hu belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

   A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében a Lencsém.hu adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A Lencsém.hu az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

   Adatfeldolgozók megnevezése:

   • Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
   • Tevékenység: futárszolgálat
   • Telefonszám: 06 (1) 347 3000
   • Email: info@sprinter.hu
   • Név: Lapker Zrt.
   • Tevékenység: futárszolgálat
   • Telefonszám: 06 (1) 803 63 00
   • Email: pickpackpont@sprinter.hu
   • Név: Magyar Posta Zrt.
   • Tevékenység: futárszolgálat
   • Telefonszám: 06 (40) 31 32 33
   • Email: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

   Tárhely szolgáltató adatai

   • Név: UNAS Online Kft.
   • Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
   • Email: unas kukac unas.hu

   A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

   7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

   7.1 Tájékoztatáshoz való jog

   Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Lencsém.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá - a regisztráció során megadott email cím kivételével - bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

   A Lencsém.hu az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Lencsém.hu a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

   Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Lencsém.hu munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

   7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

   Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Lencsém.hu a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Lencsém.hu a szükséges időtartamig megőrzi.

   Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Lencsém.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

   Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

   7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

   Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Lencsém.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

   • Név: Eoptika Kft.
   • Székhely és levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz körút 41.
   • Email cím: info@lencsem.hu

   7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

   1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
   2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

   Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Lencsém.hu jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Lencsém.hu ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   8. Email címek felhasználása

   A Lencsém.hu kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

   Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

   Az Árukereső (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében, azoknak a vásárlóinknak, akik az Árukeresőn keresztül vásároltak nálunk, az email címük, illetve az általuk megvásárolt termékek megnevezése az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. az Árukereső Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

   9. Hírlevél

   A Lencsém.hu lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Lencsém.hu a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

   Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a "Leiratkozás" linkre kattintania. Ebben az esetben az Lencsém.hu minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Lencsém.hu csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

   10. Adatbiztonság

   A Lencsém.hu kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

   11. Egyéb rendelkezések

   A Lencsém.hu fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

   Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016. március 1. napjától érvényes.

   Utolsó módosítás 2016. március 1.

   Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és PDF formátumban letölthető innen.
   (A PDF fájl megnyitására használható alkalmazást innen tudja letölteni.)